Per december 2021 kunnen wij een geaccrediteerde nascholing aanbieden over de lijkschouw voor behandelend artsen. Tot op heden hebben wij al verscheidene nascholingen mogen geven op het gebied van lijkschouw en de samenwerking met de forensisch arts hierin (o.a. in verpleeghuizen), nu is deze nascholing ook geaccrediteerd aan te bieden. Wanneer u hierin interesse heeft…

Read more

De lijkschouw is bedoeld om te achterhalen wanneer en waaraan iemand is overleden. Dit gebeurt bij elke overledene. In Nederland doet de huisarts, de behandelende specialist of de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) de lijkschouwing. De forensisch arts wordt ingeschakeld als er twijfel bestaat of het om een natuurlijke dood gaat. Of wanneer er onvoldoende zekerheid bestaat…

Read more

Op 1 januari 2013 is de politie gereorganiseerd. Sindsdien is er sprake van één landelijk politiekorps met 10 eenheden. FARR werkt in het gebied van eenheid 7, "Rotterdam" (voormalig regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid). en eenheid 6, "Den Haag" (voormalig regiokorps Haaglanden en Midden Holland) In 2015 is een aanbesteding voor forensische zorg en arrestanten zorg...

Read more

Letselonderzoek bij Kindermishandeling en huiselijk geweld (FMEKK)

Het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt in april 2021 geopend bij de GGD op de Schiedamsedijk te Rotterdam.   Letselonderzoek en Forensisch Medische expertise in Rotterdam De forensisch artsen bij FARR zijn zowel medisch (arts) als forensisch opgeleid en als zodanig geregistreerd zijn. Daarnaast hebben zij een vervolgopleiding gehad...

DNA afname

Voor het bepalen van een DNA-profiel neemt de forensisch arts in de meeste gevallen wangslijmvlies af. Tegenwoordig wordt dit meestal gedaan door een geschoolde politiemedewerker. Afname van DNA-profiel bij verdachten of in het kader van zedenzaken FMO geschiedt door de forensisch arts. Andere mogelijkheden voor DNA afname zijn bloedafname of...

Bloedafname art. 8 of wet middelenonderzoek geweldplegers

De forensisch arts wordt regelmatig door de politie ingeschakeld voor het verkrijgen van bloed in het kader van Artikel 8 wegenverkeerswet (WVW) of wet middelenonderzoek geweldplegers. Hierbij gaat het om het aantonen van alcohol en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden. Per 1 juli 2017 zijn er 2...

Beoordeling in kader hulpverlening psychiatrie, verslavingszorg

De politie heeft in de eerste 6 maanden van 2017 al 41.082 meldingen van verwarde personen ontvangen. Dat zijn al meer meldingen dan in het hele jaar van 2011 werden gedaan. Dat blijkt uit gegevens van de politie, die de monitor heeft ontvangen na een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur. In...

Begeleiding en onderzoek bij slachtoffers van zedenzaken

FARR wordt ingeschakeld bij het onderzoek naar zedenzaken in het voortraject, bij sporenonderzoek en bij de hulpverlening. Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht van de politie (in regio’s Rotterdam en Haaglanden) en van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Rotterdam. FARR werkt in deze setting als de deskundige zorgorganisatie die het slachtoffer...

Onderwijs

FARR is een erkende stageplaats voor coassistenten geneeskunde en artsen in specialisatie tot huisarts. FARR verzorgt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het keuzeonderwijs forensische geneeskunde en geeft tweewekelijks onderwijs in het kader van de coschap Sociale Geneeskunde. Wij zien het uitdragen van onze kennis als een belangrijke taak en proberen zoveel...

Letselbeschrijving

Een van de meest voorkomende taken van FARR zijn de letselbeschrijvingen. Hieronder verstaan we het onderzoeken, vastleggen en beoordelen van letsel wat in opdracht van justitie gedaan moet worden. Denk daarbij aan letsel waarvoor ook aangifte is gedaan. Bij FARR doen we beschrijving middels directe en indirecte beoordeling. Proces letselbeschrijving...

Medische arrestantenzorg

Op 1 januari 2013 is de politie gereorganiseerd. Sindsdien is er sprake van één landelijk politiekorps met 10 eenheden. FARR werkt in het gebied van eenheid 7, "Rotterdam" (voormalig regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid). en eenheid 6, "Den Haag" (voormalig regiokorps Haaglanden en Midden Holland) In 2015 is een aanbesteding voor...