Aanvraag voor erkenning als opleidingsinstituut

FARR heeft een officiële aanvraag gedaan voor erkenning als opleidingsinstituut bij de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. FARR zal hiertoe binnenkort gevisiteerd gaan worden door twee artsen Maatschappij en Gezondheid.
De beoogde opleider voor FARR zal dhr. J.R. van Leeuwen, forensisch arts KNMG, worden. Dhr. van Leeuwen heeft een specifieke scholing gevolgd voor opleiden en is zijn gehele carrière actief in het onderwijs geven aan geneeskundestudenten, artsen en de oude opleiding forensische geneeskunde. Als plaatsvervangende opleiders zijn twee collega’s eveneens met jarenlange staat van dienst beschikbaar: mevr. M.C. Trompenaars (arts M & G, opleider en forensisch arts KNMG) en dhr. PP Bender (forensisch arts KNMG, huisarts en huisartsenopleider). Mevr. K. van den Hondel (forensisch arts FMG en epidemioloog) is beoogd co-opleider in de toekomst.
FARR zal lokaal gaan samenwerken met de GGD-Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De landelijke opleiding wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd en onder verantwoordelijkheid van de NSPOH te Utrecht.
FARR denkt met dit team en met de ondersteuning van de GGD Rotterdam, het EMC en de 20 artsen van FARR, waarvan 5 fulltime forensisch artsen, een uitermate leerzame en positieve opleidingsomgeving in Rotterdam te kunnen bieden.

CategoryGeen categorie
0 Comments are closed