Opleiding tot forensisch arts

Er zijn positieve signalen dat de nieuwe opleiding tot forensisch arts in 2019 van start zal gaan. In 2017 is de oude registratie tot forensisch arts en daarmee praktisch de opleiding gesloten, vanuit de constatering dat deze niet voldeed om goede professionals op te leiden. De opleidingscommissie van het Forensisch Medisch Genootschap, waar FARR aan deelneemt, heeft een opleidingsprofiel volgens de zeven professionaliteitskaders van CANMEDS vastgesteld en is bezig met de NSPOH aan de uitwerking hiervan in de praktijk.
Het streven om een volledig los specialisme/profiel te verwerven, wordt niet ondersteund vanuit de ministeries en KNMG. Daarom wordt nu ingestoken in een apart profiel onder het specialisme van Arts Maatschappij en Gezondheid. De invulling hiervan is nog niet definitief, maar dit zou geen absolute vereiste zijn om de opleiding te starten. Wel is een absolute vereiste dat de financiering rond is.
Het curriculum wordt in aanvang voor 2 jaar ingevuld, uiteindelijk zal de opleiding 3 tot 4 jaar worden.

CategoryGeen categorie
0 Comments are closed