Nieuwe Forensische radiologie scanlokatie geopend in het Reinier de Graaf Gasthuis

Op donderdag 25 april vond in het Reinier de Graaf Gasthuis de feestelijke opening van de nieuwe buitenlocatie van de Unit Forensische radiologie van het MUMC+ voor het verrichten van forensische radiologie plaats.                    

Wat is forensische radiologie?

Forensische radiologie in Rotterdam is begonnen met een samenwerking tussen het openbaar ministerie, de Politie het EMC en FARR. Onder leiding van toenmalig Officier van Justitie M. Van Eykelen is in 2007 het Nader Onderzoek Onbegrepen Dood (NOOD) ontwikkeld. Dit onderzoek werd in 2008 afgesloten. Uit de NOOD heeft het EMC de Minimal Invasisve Authopsy(MIA)  ontwikkeld en het MUMC in Maastricht forensische radiologie. Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) heeft radiologische technieken ontwikkeld waarmee als het ware een ‘virtuele sectie’ kan worden uitgevoerd.

Inzet Forensische radiologie

Forensische radiologie kan in twee situaties ingezet worden. Allereerst als er sprake is van een misdrijf ten tweede in de zgn. grijze-gebied-zaken.

Bij een Misdrijf kan met forensische radiologie relevante informatie worden verkregen, bv de locatie van een kogel, schotbanen of steekkanalen, maar ook aanwezigheid van hele kleine breuken in het halsgebied. In zaken waarin de forensisch arts en de Forensische opsporing in eerste instantie op basis van (eerste) bevindingen nog niet kunnen zeggen of sprake is van een natuurlijke of een onnatuurlijke dood, de zgn. grijze-gebied-zaken, biedt de forensische radiologie ook uitkomst. In deze zaken heeft de Forensisch arts meer informatie nodig over hoe de binnenzijde van het lichaam eruit ziet. Nu kan dat alleen d.m.v. een sectie. Door de inzet van forensische radiologie ontstaat de mogelijkheid het lichaam aan de binnenzijde te bekijken zonder meteen een sectie te doen. De scan kan dan voldoende informatie opleveren voor de FARR om wel te kunnen beslissen. Als dat niet geval is, kan er (in overleg met het Openbaar Ministerie) alsnog tot een sectie worden besloten.

Inmiddels is deze techniek  uitgerold over het hele land. De nieuwe scanlokatie maakt het eenvoudiger in de regio Rotterdam Rijnmond  radiologisch onderzoek te laten doen.

CategoryGeen categorie
0 Comments are closed