COVID-19 bij FARR

Sinds maart 2020 houdt het COVID-19 virus Nederland in z’n greep. Ook bij FARR merken we dit en passen we ons hierop aan. De samenleving lijkt deels stil te staan en dat is ook te merken in de werkzaamheden waar nu wel/meer of juist minder vraag naar is. Wat is er in de praktijk voor FARR veranderd:

Advies – Voor de politie vervullen we waar mogelijk een adviserende rol wanneer er vragen komen over de besmettingskansen van het COVID-19 virus. Uiteraard volgt FARR hierin de adviezen van het RIVM.

Testen – Sinds eind april kan de politie gebruik maken van de mogelijkheid tot het testen van arrestanten. FARR voert deze testen uit en zorgt voor een snelle terugkoppeling (in samenwerking met het STAR-SHL lab).

PBM – Voor de eigen medewerkers probeert FARR waar mogelijk aan voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen te komen.

Maatregelen – Bij FARR hebben we gezocht naar een manier waarop we zo min mogelijk personen op kantoor aanwezig hebben per dag. Hierdoor hopen we mogelijke verspreiding waar mogelijk te beperken.

Als Forensisch Artsen zijn we er van bewust dat wij een mogelijk grote rol spelen in de verspreiding van het virus doordat we op zeer wisselende locaties en in zeer wisselende omstandigheden ons werk uitvoeren. Door het juiste gebruik van PBM maar vooral door kritisch te anticiperen bij gezondheidsklachten onder de collega’s hopen we de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken. Daarnaast worden ook onze medewerkers getest wanneer zij Corona-achtige klachten hebben.

CategoryGeen categorie
0 Comments are closed