Opening Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 1 november 2021 is het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geopend in Rotterdam. Het centrum zal bekend worden onder de naam “Filomena”.

In dit centrum zal het handelingskader van het FMEKK (Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling en Kwetsbaren) nog meer praktische vorm gaan krijgen. Alle betrokken disciplines zullen in dit centrum vertegenwoordigd zijn, met als doel een efficiënt hulpproces voor het slachtoffer.

FARR heeft in dit centrum de beschikbaarheid over een mooie onderzoeksruimte waar alle faciliteiten aanwezig zijn om het letsel goed vast te kunnen leggen/beschrijven.

CategoryGeen categorie
0 Comments are closed