Inspectierapport Lijkschouw

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft een breed verkennend onderzoek gedaan over de lijkschouw door forensisch artsen in heel Nederland (politieregio’s en GGD-regio’s.
Minister De Jonge (VWS) heeft het rapport van de inspectie naar de Tweede Kamer gestuurd, met zijn reactie daarbij.

De inspectie keek naar de kwaliteit van de lijkschouw en de deskundigheid van de forensisch artsen. Daar is over het algemeen weinig mis mee. De forensisch artsen zijn betrokken, deskundig en flexibel, ze zetten alle zeilen bij.

Maar wel heeft de IGJ geconstateerd dat er op korte termijn een nijpend tekort aan forensisch artsen voor gemeentelijke lijkschouw dreigt. Dat komt onder andere door historische tekorten aan gefinancierde opleidingsplaatsen, onduidelijkheid over een aangekondigde verlenging van de opleiding en aanbestedingen rond arrestantenzorg. Deze knelpunten maken dat er geen sprake is van de broodnodige stabiele en professioneel toereikende werkomgeving.

Op basis van deze constateringen heeft de IGJ enkele aanbevelingen geconstateerd. Deze zijn te vinden op de website van de IGJ en in het rapport: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/15/gemeentelijke-lijkschouw-door-forensisch-artsen-onder-druk-veel-zorgen-op-korte-termijn

CategoryGeen categorie
0 Comments are closed