Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor forensisch artsen. De vereniging werd in 1980 opgericht en telt ruim 350 leden. Naast forensisch artsen, kunnen ook andere professionals op forensisch medisch gebied lid worden van de vereniging, zoals bijvoorbeeld forensisch verpleegkundigen of forensisch rechercheurs.

 

Algemene doelstellingen van het FMG zijn:

  • Het bevorderen van de forensisch-medische wetenschap in de ruimste zin des woords.
  • Nastreven van forensisch-medisch handelen dat voldoet aan normen van kwaliteit, onafhankelijkheid en medische ethiek.