Wat is een forensisch arts?

Een forensisch arts is een arts die zich na de geneeskunde studie (zes jaar) heeft gespecialiseerd in de forensische geneeskunde. De meeste forensisch artsen hebben veel klinische ervaring en sommige van hen zijn naast forensisch arts bijvoorbeeld ook arts Maatschappij en Gezondheid, huisarts, verslavingsarts, specialist ouderengeneeskunde en tropengeneeskunde.

Forensisch artsen werken in de eerste lijn en houden zich bezig met medisch onderzoek en advisering ten behoeve van Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, dit in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging.

De forensisch arts levert medische zorg voor mensen die niet hun eigen zorgkader kunnen raadplegen. Dit betreft onder andere arrestanten die vastgehouden worden op het politiebureau.

De forensisch arts levert forensisch medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken, overlijden, intoxicaties bij overtredingen en misdrijven, sporenverzameling en beoordelingen in misdrijven. In deze gevallen werkt de forensisch arts als adviseur en rapporteur van de politie/ justitie, met de restricties en regels van de “niet- behandelend” arts.


Opleiding

Registratie als forensisch arts kan worden verkregen bij het doorlopen van de profielopleiding forensische geneeskunde. De opleiding wordt verzorgd door de NSPOH.

De profielopleiding Forensische geneeskunde is een 3-jarige opleiding waarin de breedte en verdieping van het vak aan bod komt. Tijdens de opleiding vinden er diverse praktijkstages plaats naast de praktijkstages in de forensische geneeskunde. Denk hierbij aan SEH, psychiatrie, verslaving, en/of maatschappelijke stage. Er kunnen, op basis van ervaring, vrijstellingen voor stages worden gegeven. Voor meer informatie over de opleiding, klik hier of hier.

Mocht je al weten dat je de opleiding tot forensisch arts wilt starten, dan is aanmelden jaarlijks mogelijk in september (eventueel met uitloop tot december) via: SOGEON.

Voor herregistratie (iedere 5 jaar) moet de ervaring/werkzaamheden aan een minimum inzet voldoen, evenals het volgen van voldoende erkende nascholingen en deelname aan intercollegiale toetsing met collega forensisch artsen. Binnen FARR worden regelmatig nascholingen georganiseerd en ook zijn er 3 ICT groepen.