Wat is een forensisch arts?

Een forensisch arts is een arts die zich na de geneeskunde studie (zes jaar) heeft gespecialiseerd in de forensische geneeskunde (een tot drie jaar). De meeste forensisch artsen hebben veel klinische ervaring en zijn naast forensisch arts ook Arts Maatschappij en Gezondheid, Huisarts, Verslavingsarts, Specialist Ouderengeneeskunde,  Arts voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, etc.

Forensisch artsen (ook wel politiearts genoemd) werken in de eerste lijn en houden zich bezig met medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, dit in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging.

De forensisch arts levert medische zorg, met alle kenmerken daarvan zoals de vertrouwelijkheid van het medisch beroepsgeheim, voor mensen die niet hun eigen zorgkader kunnen raadplegen (omdat ze door de politie worden vastgehouden). Dit betreft onder andere arrestanten die vastgehouden worden op het politiebureau.

De forensisch arts levert forensisch medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken, overlijden, intoxicaties bij overtredingen en misdrijven, sporenverzameling en beoordelingen in misdrijven. In deze gevallen werkt de forensisch arts als adviseur en rapporteur van de politie/ justitie, met de restricties en regels van de “niet- behandelend” arts.

 

Opleiding

Registratie als forensisch arts kan worden verkregen bij doorlopen van de opleiding en het hebben van voldoende ervaring. De opleiding wordt verzorgd door de Netherlands School of Public Health en bestaat onder andere uit cursusdagen verspreid over 2 jaar.

Voor herregistratie (iedere 5 jaar) moet de ervaring/werkzaamheden aan een minimum inzet voldoen, evenals het volgen van voldoende erkende nascholingen en deelname aan intercollegiale toetsing met collega forensisch artsen.

Registratie bij de KNMG kan bij het voldoen aan bovenstaande eisen en het gevolgd hebben van de basismodule Sociale Geneeskunde: forensisch arts KNMG.
Registratie bij het FMG kan bij het voldoen aan bovenstaande eisen zonder de Sociaal Geneeskundige registratie: forensisch arts FMG

De opleiding tot forensisch arts is al langer punt van aandacht binnen de beroepsgroep. Inmiddels is het besluit genomen om te streven naar een voltijds 3 jarige opleiding. Een volwaardige opleiding die meer aansluit bij de eisen van de tijd en die voldoet aan de verscherpte Europese regelgeving voor medisch specialistische opleidingen. Het FMG-bestuur is van mening dat de huidige 1-jarige FMG-basisopleiding niet toekomstbestendig is. Voor het laatste nieuws over de opleiding tot forensische geneeskundig specialist volg de link naar de FMG hier.
Tot nu toe was het doorlopen van de opleiding forensisch arts aan de NSPOH en ervaring in het werkveld voldoende om de registratie forensisch arts te kunnen krijgen. Begin 2016 heeft FARR het initiatief genomen om, vooruitlopend op de officiële ontwikkelingen, een voltijds basisarts (in dit geval met brede SEH-ervaring) een bredere opleiding te geven. Naast de modules van de opleiding van de NSPOH is er gewerkt met een modulaire uitbouw van de verkregen kennis en vaardigheden, waarbij in de forensische praktijk het principe van overgang van observeren van de opleider, directe supervisie (modeling/modeleren), supervisie op afstand met directe beschikbaarheid (coaching) naar zelfstandigheid (fading) is gehanteerd. Daarnaast zijn externe stages gerealiseerd in de huisartsenpraktijk, de Spoedpost Huisartsen, de acute dienst van de Psychiatrie, de ambulancedienst, de chef van dienst van de politie, de meldkamer, de medische dienst van het Huis van Bewaring en andere ketenpartners. Deze investering van de arts en FARR heeft geresulteerd in een snel op hoog niveau functionerend professional in de forensisch medische wereld. De noodzaak en winst van een gedegen opleiding in de forensische geneeskunde kan hier uit ervaring worden onderschreven.