Wat is een forensisch arts?

Een forensisch arts is een arts die zich na de geneeskunde studie (zes jaar) heeft gespecialiseerd in de forensische geneeskunde. De meeste forensisch artsen hebben veel klinische ervaring en zijn naast forensisch arts bijvoorbeeld ook arts Maatschappij en Gezondheid, huisarts, verslavingsarts, specialist ouderengeneeskunde en tropengeneeskunde,.

Forensisch artsen werken in de eerste lijn en houden zich bezig met medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, dit in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging.

De forensisch arts levert medische zorg voor mensen die niet hun eigen zorgkader kunnen raadplegen (omdat ze door de politie worden vastgehouden). Dit betreft onder andere arrestanten die vastgehouden worden op het politiebureau.

De forensisch arts levert forensisch medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken, overlijden, intoxicaties bij overtredingen en misdrijven, sporenverzameling en beoordelingen in misdrijven. In deze gevallen werkt de forensisch arts als adviseur en rapporteur van de politie/ justitie, met de restricties en regels van de “niet- behandelend” arts.


Opleiding

Registratie als forensisch arts kan worden verkregen bij het doorlopen van de profielopleiding forensische geneeskunde. De opleiding wordt verzorgd door de NSPOH.

De profielopleiding Forensische geneeskunde is onderdeel van de medische vervolgopleiding Maatschappij en Gezondheid. De eerste fase van de opleiding duurt twee jaar, deze fase wordt afgerond met een KNMG-registratie in het profiel forensische geneeskunde. Na de afronding kun je doorstromen naar de 2e fase van de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid. Voor meer informatie over de opleiding, klik hier of hier.

Mocht je al weten dat je de opleiding tot forensisch arts wilt starten, dan is aanmelden nu mogelijk via: SOGEON.

Voor herregistratie (iedere 5 jaar) moet de ervaring/werkzaamheden aan een minimum inzet voldoen, evenals het volgen van voldoende erkende nascholingen en deelname aan intercollegiale toetsing met collega forensisch artsen.