De forensische geneeskunde is een divers vak. Het specialisme omvat 4 onderdelen: medische zorg, medische advisering, sporenonderzoek en lijkschouw. Het eerste onderdeel richt zich vooral op de medische behandeling van de verdachte, arrestant of gevangene maar de andere onderdelen zijn vooral gericht op het opsporen van (strafbare) feiten.

 

Wat is een forensisch arts?

De forensisch arts (ook wel politiearts genoemd) beweegt zich in het gebied van de medische zorg en de juridische maatschappij. Voor alle zaken waar politie en/of justitie een arts nodig heeft, kan de forensisch arts in eerste instantie worden benaderd. Lees meer.

 

De geschiedenis van de forensische geneeskunde

Het woord forensisch komt van het Latijn forensis en betekent van of voor het forum. Het woord stamt uit de Romeinse tijd, disputen werden toen op het forum besproken. Een persoon die beschuldigd werd van een misdrijf en de aanklager verdedigden hun standpunten, degene met de beste argumenten won het dispuut. Lees meer.

 

Het forensisch medisch genootschap (FMG)