Wat is forensische radiologie?

Forensische radiologie in Rotterdam is begonnen met een samenwerking tussen het openbaar ministerie, de politie, het EMC en FARR. Onder leiding van toenmalig Officier van Justitie van Eykelen is in 2007 het Nader Onderzoek Onbegrepen Dood (NOOD) ontwikkeld. Dit onderzoek werd in 2008 afgesloten. Uit de NOOD heeft het EMC de Minimal Invasisve Authopsy(MIA)  ontwikkeld en het MUMC in Maastricht forensische radiologie.

Sinds 2019 is het mogelijk om forensische radiologie te verrichten in het Reinier de Graaf Gasthuis  in de Unit forensische radiologie van het MUMC+.

Wanneer forensische radiologie?

Forensische radiologie kan in twee situaties ingezet worden. Allereerst als er sprake is van een misdrijf ten tweede in de zgn. grijze-gebied-zaken.

Bij een misdrijf kan met forensische radiologie relevante informatie worden verkregen, bijvoorbeeld de locatie van een kogel, schotbanen of steekkanalen, maar ook aanwezigheid van kleine breuken in het halsgebied. In praktijk wordt hier zeer weinig gebruik van gemaakt aangezien bij vermoedelijke misdrijven het lichaam in beslag zal worden genomen en voor nader onderzoek naar het NFI worden gebracht. Maar in sommige gevallen is het radiologisch onderzoek juist nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen een ongeval en een misdrijf.

Ook is forensische radiologie zinvol in zaken waarin de forensisch arts en de Forensische Opsporing in eerste instantie niet kunnen zeggen of sprake is van een natuurlijke of een niet-natuurlijke dood, de zgn. grijze-gebied-zaken. In deze zaken heeft de forensisch arts meer informatie nodig over de binnenzijde van het lichaam. Door de inzet van forensische radiologie bestaat de mogelijkheid het lichaam aan de binnenzijde te scannen zonder meteen een sectie uit te voeren. De scan kan dan voldoende informatie opleveren om te beslissen over een (niet-)natuurlijk overlijden. Als dat niet geval is, kan er alsnog sectie worden uitgevoerd.

Inmiddels is deze techniek  uitgerold over het hele land. De scanlocatie in Delft maakt het eenvoudiger om in de regio Rotterdam Rijnmond  radiologisch onderzoek te laten uitvoeren.