In 2014 werd op initiatief van een drietal fulltime medewerkers van FARR een denktank opgericht. Vanuit hun betrokkenheid bij FARR werd door het drietal een scala aan plannen en ideeën ter bevordering van de forensisch geneeskundige kwaliteit uitgedacht. Zij hebben hierbij de missie en visie van FARR als uitgangspunt genomen.

 

Na presentatie aan de directie van FARR werd besloten een werkgroep te formuleren met de werknaam FUTURE. Aanvankelijk bestond deze werkgroep uit drie fulltime forensisch artsen, de algemeen directeur en de kwaliteitsfunctionaris.
In 2016 werd de FUTURE werkgroep uitgebreid met een vierde fulltime forensisch arts. De werkgroep is erop gericht kwaliteitsverbetering van het uitvoerende werk te bewerkstelligen, met een direct-toepasbare insteek.

Op advies van FUTURE werd er een standaard item toegevoegd aan de reguliere personeelsoverleggen: het bespreken van een steeds wisselend NHG-standaard. Ook wordt de forensisch artsen de mogelijkheid geboden diensten mee te lopen in de huisartsenpraktijk en/of op de huisartsenpost.

Naast het bevorderen van de interne kwaliteit, heeft de werkgroep ook contacten gelegd met externe partners. Huisartsen en specialisten in ziekenhuizen en verpleeghuizen werden actief aangeschreven met de aanbieding van een scholing op maat, kosteloos gegevens door één van onze fulltime forensisch artsen. Van dit aanbod werd ruim gebruik gemaakt, hetgeen geleid heeft tot verbeteren van onze samenwerking met de curatieve sector.

 

Het is de vaste intentie van de deelnemers aan FUTURE om in het komende jaar 2017 samen met de nieuwe algemeen directeur voort te gaan op de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering en het delen van onze expertise met ketenpartners.