Missie

FARR wil een betrouwbare partner zijn voor politie en justitie zich onderscheidend in daadkracht, flexibiliteit en kwaliteit vanuit een gezonde financiële basis.

Visie

De visie van FARR wordt weergegeven in 5 hoofddoelstellingen, te weten:

 

– Kwalitatief hoogwaardige zorg
Tot de top van de forensische zorg behoren door de geleverde kwaliteit en de bijdrage aan het vakgebied.

– Gezonde financiële basis
Kostenefficiënt werken tegen een reëel en marktconform tarief, ten einde continuïteit te kunnen bieden met maatschappelijk bewustzijn.

– Partnership naar klanten
Handelend vanuit de partnershipgedachte, zijn wij een volwaardig gesprekspartner voor politie en justitie.

– Focus op kwaliteit
Door deze focus ontstaat een cultuur van continu verbeteren.

– Hoogwaardig personeel
Het leveren van hoge kwaliteit dienstverlening, vraagt een hoogwaardige personele basis. Het aantrekken, opleiden en behouden van deze personele basis is dan ook essentieel.

Vanuit deze basisprincipes zijn afgeleide doelstellingen gedefinieerd. Onze directeur bedrijfsvoering (Geranda Zeelenberg) kan u desgewenst hierover nader informeren.