Laatste nieuws

Inspectierapport Lijkschouw

De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft een breed verkennend onderzoek gedaan over de lijkschouw door forensisch artsen in heel Nederland (politieregio’s en GGD-regio’s. Minister De Jonge (VWS) heeft het rapport van de inspectie naar de Tweede Kamer gestuurd, met zijn reactie daarbij. De inspectie keek naar de kwaliteit van de lijkschouw en de deskundigheid…

Opening Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 1 november 2021 is het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geopend in Rotterdam. Het centrum zal bekend worden onder de naam “Filomena”. In dit centrum zal het handelingskader van het FMEKK (Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling en Kwetsbaren) nog meer praktische vorm gaan krijgen. Alle betrokken disciplines zullen in dit centrum vertegenwoordigd zijn, met…

COVID vaccin Forensisch Artsen

De forensisch artsen zijn, vanwege de werkzaamheden en de patiëntpopulatie, een kwetsbare groep als het aankomt op COVID. Ook de mogelijke risico’s op verspreiding door de forensisch arts zijn juist ook aanwezig door de werkzaamheden in zowel verpleeghuizen, thuissituaties, als in de politiecel, etc. Gelukkig hebben we op 15 maart 2021 het bericht gekregen dat…

Start nieuwe AIOS Forensische Geneeskunde

Per 1 maart 2021 heeft FARR weer 2 nieuwe artsen in opleiding tot forensisch arts mogen verwelkomen. We hopen hen een goede basis qua kennis en ervaring te kunnen meegeven in de periode dat zij zich specialiseren in de richting van de Forensische Geneeskunde.

COVID-19 bij FARR

Sinds maart 2020 houdt het COVID-19 virus Nederland in z’n greep. Ook bij FARR merken we dit en passen we ons hierop aan. De samenleving lijkt deels stil te staan en dat is ook te merken in de werkzaamheden waar nu wel/meer of juist minder vraag naar is. Wat is er in de praktijk voor…

Tweede lichting van de opleiding tot forensisch arts gaat maart 2020 van start

Per 1-3-2020 wordt gestart met al weer de tweede lichting van de opleiding tot forensisch arts. Als forensisch geneeskundige werk je nauw samen met partners als het Openbaar Ministerie, de politie en Veilig Thuis. Je bent dan ook goed bekend met het Nederlands strafrecht. Wil jij alles leren over arrestantenzorg, lijkschouw, letsel- en zedenonderzoek? De…

Nieuwe Forensische radiologie scanlokatie geopend in het Reinier de Graaf Gasthuis

Op donderdag 25 april vond in het Reinier de Graaf Gasthuis de feestelijke opening van de nieuwe buitenlocatie van de Unit Forensische radiologie van het MUMC+ voor het verrichten van forensische radiologie plaats.                     Wat is forensische radiologie? Forensische radiologie in Rotterdam is begonnen met een samenwerking tussen het openbaar ministerie, de Politie het EMC en…

Overlijden Huub Cremers

Met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend staan wij stil bij het overlijden van onze collega Huub Cremers Van 1966 tot 1994 was Huub Cremers eerste politiearts van de Gemeentepolitie Rotterdam en de Regio Politie Rotterdam-Rijnmond. Hij speelde een vooraanstaande rol in de ontwikkeling en professionalisering van de forensische geneeskunde in Nederland…