Medische arrestantenzorg

FARR levert medische zorg voor ingeslotenen op het politiebureau

De forensisch arts beoordeelt ook of een arrestant wel of niet kan worden verhoord of worden ingesloten. Denk daarbij aan mensen met ernstige psychiatrische klachten, verwondingen of arrestanten die onder invloed zijn van drugs.
Indien nodig wordt medische zorg aan de arrestant verleend door de forensisch arts.

Per dag (24 uur) legt de FARR gemiddeld 10-15 bezoeken af aan de politiebureaus in de regio Rotterdam en Zuid Holland Zuid.

 

Optimale dienstverlening vereist optimale communicatie tussen de doktersassistente/arts enerzijds en de arrestantenverzorging anderzijds.

 

Proces arrestantenzorg

De politie checkt bij binnenkomst van de arrestant aan de hand van een checklist of er overleg met een arts nodig is. Als dat zo is wordt de dienstdoende forensisch arts van FARR (overdag via de doktersassistente) gebeld.

Op dat moment is de medische verantwoordelijkheid voor FARR. De arts bepaalt of een telefonisch advies of het voorschrijven van medicatie of een bezoek aan het politiebureau geïndiceerd is. De arts moet zijn afspraken met de arrestantenverzorging helder bespreken en schriftelijk vastleggen.

Voor de arts en de doktersassistente is het wenselijk dat de juiste personalia met BSN, de eigen huisarts en de apotheek van de arrestant worden doorgegeven.

Voor de arrestantenverzorging is het wenselijk dat men weet wanneer men de arts kan verwachten én of dit naar hun oordeel passend is qua wachttijd.