Beoordeling in kader hulpverlening psychiatrie, verslavingszorg

De politie heeft in de eerste 6 maanden van 2017 al 41.082 meldingen van verwarde personen ontvangen. Dat zijn al meer meldingen dan in het hele jaar van 2011 werden gedaan. Dat blijkt uit gegevens van de politie, die de monitor heeft ontvangen na een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur.

In 2011 werden 40.094 zogeheten E33-meldingen gedaan. Sindsdien is het aantal meldingen jaarlijks fors gestegen. Tussen 2011 en 2016 is het aantal meldingen bij de poltie met 82% gestegen tot 74.875.

In Rotterdam werden tot voor kort alle verwarde personen door FARR gezien. De forensisch arts beoordeelde de verwarde persoon en verzorgde verwijzing naar de acute (psychiatrie) dienst. Sinds de implementatie van de “Procedure inzet verwijzers functie Politie Rotterdam naar Acute diensten” is dit veranderd. De chef van dienst meldt patiënten nu aan voor beoordeling bij het centrale nummer van de acute dienst. Het gaat hierbij om verwarde ingesloten personen die naar inschatting van de politie een acuut gevaar voor zichzelf en de omgeving zijn.

 

De rol van FARR is hierdoor veranderd:

–  Bij ernstig lichamelijke problemen en als de patiënt ernstig onder invloed van alcohol is zal de chef van dienst eerst de FARR inschakelen.

–  De acute dienst kan op basis van de beschrijving van het toestandsbeeld door de chef van dienst, de politie verzoeken de betrokkene eerst te laten beoordelen door de FARR. Bijvoorbeeld bij een intoxicatie met GHB of andere middelen, bij een delier, bij ernstige somatiek en bij acute verslechtering van het toestandsbeeld.

– Uitgangspunt blijft (evenals bij arrestantenzorg) dat in principe binnen 1 uur na het eerste (telefonisch) contact FARR ter plaatse is voor beoordeling.

– De nieuwe afspraken (protocol) zijn op 2 december 2016 ingegaan en worden iedere 3 maanden geëvalueerd door het management team van de acute dienst van Riagg Rijnmond, de Parnassia groep, de FARR en de politie. Bij incidenten zal op casus niveau directe evaluatie plaats vinden.