Bloedafname art. 8 of wet middelenonderzoek geweldplegers

De forensisch arts wordt regelmatig door de politie ingeschakeld voor het verkrijgen van bloed in het kader van Artikel 8 wegenverkeerswet (WVW) of wet middelenonderzoek geweldplegers. Hierbij gaat het om het aantonen van alcohol en/of andere stoffen die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden.

Per 1 juli 2017 zijn er 2 nieuwe wetten voor alcohol en drugs ingevoerd. Allereerst wordt art. 8 van de WVW uitgebreid met onderzoek naar drugs mbv een speekseltest. Per 1 juli is ook de wet middelenonderzoek geweldplegers voor alcohol en drugs ingevoerd. Ook hier wordt gescreend met behulp van een speekseltest.

Klik hier voor het besluit middelenonderzoek bij geweldplegers (d.d. 18-11-16).

Klik hier voor het evaluatierapport blazen bij geweld (juni 2017)