Klachtenprocedure

FARR streeft naar een optimale dienstverlening. Indien dit naar mening van de betrokkene te kort zou schieten, horen we dit graag terug.

Hiermee kan recht gedaan worden aan de onvrede en kan herhaling van een dergelijk voorval worden voorkomen.

De klachtregeling van FARR voldoet aan de regels van de WKGGZ (klachtwet).

 

U kunt u klacht schriftelijk, telefonisch (010-244 71 82), via de website t.a.v. de klachtenfunctionaris of per email (info@farr.nl).
U krijgt binnen 1 week bevestiging van de ontvangst van de klacht en binnen 2 weken een (eerste) reactie op de klacht.

De uitgebreide toelichting over de klachtenregeling is na te vragen bij de klachten coordinator tevens Medisch Directeur FARR, dhr. J. Menke.

 

Onafhankelijke klachtenafhandeling

Voor een onafhankelijke klachtafhandeling is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar waarmee wij u desgewenst in contact kunnen brengen zoals beschreven in de WKKGZ (klachtenwet).

Indien u het niet eens bent met de interne afhandeling van de klacht kunt u zich in het kader van onze externe klachtenregeling wenden tot:

 

Lechnerconsult

Westblaak 142
3012 KM Rotterdam
telefoon: 010 4762870
fax: 010 4772075
e-mail:info@lechnerconsult.nl

 

Indien de klachtenhandeling na beoordeling binnen de externe klachtenprocedure naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de door het Ministerie erkende Geschilleninstantie waarbij FARR is aangesloten:

 

 

Stichting Zorggeschil

Postbus 1021

7940 KA  Meppel

 

FARR is aangesloten bij de Stichting Zorggeschillen voor een onafhankelijke beoordeling (Infographic-klachtenbehandelingsproces en Infographic cliënt Zorggeschil)

 

Voor meer informatie volgt u de volgende links: info@zorggeschil.nl of www.zorggeschil.nl