Letselbeschrijving

Een van de meest voorkomende taken van FARR zijn de letselbeschrijvingen. Hieronder verstaan we het onderzoeken, vastleggen en beoordelen van letsel wat in opdracht van justitie gedaan moet worden. Denk daarbij aan letsel waarvoor ook aangifte is gedaan.

Bij FARR doen we beschrijving middels directe en indirecte beoordeling.

Proces letselbeschrijving middels directe beoordeling

Wanneer u aangifte doet van een misdrijf zal de politie in de meeste gevallen een onderzoek beginnen. Als u door de politie met een letselformulier verwezen wordt naar FARR kunt U een afspraak maken voor het letselspreekuur. U kunt dagelijks bellen voor een afspraak tussen 8.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer: 010-244 71 82.

Het spreekuur wordt standaard gehouden op de Rozenlaan 115 te Rotterdam-Noord.

Bij lichamelijk letsel probeert de politie objectieve, medische informatie te verzamelen. De forensisch arts stelt een letselrapport op indien de betrokkene toestemming geeft.

Bij een directe beoordeling van het letsel, de opgegeven toedracht en klachten wordt dit gedaan aan de hand van een gericht lichamelijk onderzoek. Letsel wordt fotografisch vastgelegd en zo nodig beter zichtbaar gemaakt met behulp van een forensische lichtbron.

Er wordt een letselbeschrijving opgesteld in het Nederlands zonder medische vaktermen. Een letselbeschrijving is een objectieve systematische beschrijving van de waargenomen letsels. De beschrijving wordt aangevuld met een interpretatie van de waargenomen letsels, waarbij aandacht is voor:

– Schatting van het moment waarop het letsel is ontstaan

– Schatting van de tijd die nodig zal zijn voor genezing

– Inschatting of letsel restloos zal genezen

– Inschatting of het letsel blijvend beperkingen zal opleveren

– Beoordeling of het waargenomen letsel past bij de opgegeven toedracht

 

Proces letselbeoordeling en –beschrijving middels indirecte beoordeling

Hieronder wordt verstaan een letselbeoordeling op basis van aangeleverde foto’s of medische informatie van een behandelend arts (bijvoorbeeld van de spoedeisende hulp). De kwaliteit van het aangeleverde materiaal is hierbij bepalend voor de mogelijkheid het letsel te beschrijven en te interpreteren.