Nederlands forensisch instituut (NFI)

Samenwerking

Op 7 augustus 2017 is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project forensisch geneeskundige rapportages over casuïstiek bij volwassenen aan politie/Openbaar Ministerie

In deze overeenkomst komen deze partijen overeen een goed lopende structuur te maken waarbij na primaire aanvraag aan het NFI en daaropvolgende doorverwijzing door het NFI, FARR hoog kwalitatieve forensisch geneeskundige rapportages over casuïstiek bij volwassenen aan Politie/Openbaar Ministerie levert.

Inmiddels heeft FARR sinds de aanvang van de overeenkomst 20 casus aangenomen.

Volgens strikte afspraken en geprotolleerde regels zal FARR onder eigen verantwoordelijkheid het NFI in geselecteerde casus ondersteunen.