Onderwijs

FARR is een erkende stageplaats voor coassistenten geneeskunde en artsen in specialisatie tot huisarts.

FARR verzorgt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het keuzeonderwijs forensische geneeskunde en geeft tweewekelijks onderwijs in het kader van de coschap Sociale Geneeskunde. Wij zien het uitdragen van onze kennis als een belangrijke taak en proberen zoveel als mogelijk gehoor te geven aan de wens van onze minister van Veiligheid en Justitie om de forensische kennis onder basisartsen te verbeteren.

FARR verzorgt sinds 2014 het keuzeonderwijs voor 2e-jaars geneeskunde studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit evaluaties van de studenten blijkt dat ons onderwijs enorm gewaardeerd wordt. We scoorden overall het cijfer 9!
Vier weken lang krijgt een groep van 30 studenten onderwijs over uiteenlopende forensisch geneeskundige onderwerpen zoals lijkschouw, arrestantenzorg, kindermishandeling en letselduiding. Tevens was er aandacht voor aanpalende onderwerpen, zoals strafrecht en het werk van de politie en dat van uitvaartondernemers. Hiervoor werden externe docenten aangezocht binnen het Arrondissementsparket Rotterdam van het Openbaar Ministerie, de Politie eenheid Rotterdam en Dela Goetzee. Alle keuzestudenten hebben als verplicht onderwijsonderdeel een dienst met een forensisch arts meegelopen. 

Het tweewekelijkse onderwijs op de Erasmus Universiteit in het coschap Sociale Geneeskunde gaat over de forensische geneeskunde en de wet op de lijkbezorging. Door het geven van dit onderwijs vergaard iedere coassistent aan de Erasmus Universiteit kennis over de forensische geneeskunde.

Wij hopen het aanbod van forensisch geneeskundig onderwijs aan medisch studenten in de komende jaren verder uit te breiden. De beroepsgroep van forensisch artsen is toe aan verjonging; wij hopen dit te stimuleren door studenten op enthousiaste wijze kennis te laten maken met ons vak.

Naast lesgeven aan studenten geneeskunde wordt er 4 tot 6 keer per jaar onderwijs gegeven aan artsen in specialisatie tot huisarts over schouwen en de afhandeling van overlijden. U kunt hier aandachtspunten wet op de lijkbezorging – behandelend arts downloaden. Ook vind u hier de handreiking: (Niet-)natuurlijke dood: Wat moet u weten? Wat moet u doen? van het KNMG, OM, IGZ en FMG. De NHG heeft een (eigen) richtlijn lijkschouw voor de behandelend artsen gemaakt, waar met name de rol van behandelend arts erg wordt opgerekt. Op afroep wordt onderwijs over forensisch medische onderwerpen gegeven aan SEH-artsen, kinderartsen en andere specialisten (in opleiding) in de verschillende ziekenhuizen van de politieregio Eenheid Rotterdam. Ook verzorgen wij lessen aan de politieacademie.

Tevens wordt er jaarlijks een college verzorgd in de minor “Dood en Letsel” aan de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Mocht u zelf vragen hebben over de mogelijkheden van een scholing door FARR, neemt u dan contact met ons op.

 

 

FARR werkt mee aan de opleiding Forensische Geneeskunde van de NSPOH en aanvullende cursussen.

FARR is geregistreerd als nascholingsorganisatie binnen GAIA, het nascholingskader van de KNMG. Vanuit deze hoedanigheid verzorgt FARR ook in company nascholingen voor de forensisch artsen.

 

CME-Online

CME-Online heeft een online nascholing verzorgd over de lijkschouw voor huisartsen en voor specialist ouderengeneeskunde; Karen van den Hondel is namens FARR auteur van deze nascholing.

– Huisarts:

Schouwen: wat komt erbij kijken?

De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk. Er moet vooral ook een oordeel gevormd worden over de aard van overlijden. Als arts moet u specifieke stappen ondernemen. In de cursus ‘Schouwen: wat komt erbij kijken?’ worden de belangrijkste richtlijnen van de schouw besproken. U krijgt antwoord op vragen als ‘Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie?’ ‘Wat doet u als de datum van overlijden onbekend is?’ ‘Hoe kunnen postmortale verschijnselen helpen bij het onderzoek naar de aard of datum van overlijden? Een weblecture van forensisch arts drs. Karen van den Hondel.

 

– Specialist ouderengeneeskunde:

Schouwen: de wet en het verpleeghuis

De cursus ‘Schouwen: de wet en het verpleeghuis’ bestaat uit drie modules en bespreekt de belangrijkste wetten en richtlijnen van de lijkschouw. In de eerste twee modules worden vragen beantwoord zoals ‘Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie?’ ‘Wat als de datum van overlijden onbekend is?’ De derde module gaat in op de bijzondere plaats die het verpleeghuis inneemt bij dit onderwerp. Forensisch arts Karen van den Hondel en specialist ouderengeneeskunde Anita Wandel bespreken een achttal complexe casussen uit het verpleeghuis. Bij een aantal van deze ingewikkelde casussen wordt er interactie van u verwacht: door middel van de ‘enquêtevraag’ wordt u opgeroepen uw mening met die van uw medecursisten te delen.

 

Indien u verzoeken heeft over het verzorgen van scholingen door forensisch artsen van FARR op het gebied van de Forensische Geneeskunde of  Wet op de Lijkbezorging kunt u contact met ons opnemen en indien u informatie wilt over een stageplaats bij FARR kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie, mevr. E. Bekkers of via contact.