Begeleiding en onderzoek bij slachtoffers van zedenzaken

FARR wordt ingeschakeld bij het onderzoek naar zedenzaken in het voortraject, bij sporenonderzoek en bij de hulpverlening.

Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht van de politie (in regio’s Rotterdam en Haaglanden) en van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Rotterdam.

FARR werkt in deze setting als de deskundige zorgorganisatie die het slachtoffer opvangt en bijstaat tijdens het Forensisch Medisch Onderzoek.  Dit geldt in het algemeen voor slachtoffers van 16 jaar of ouder. De zaken hebben betrekking op de juridisch relevante aspecten, maar er zijn ook waar er afgezien wordt van FMO (in opdracht van het CSG). De forensisch arts werkt in deze setting nauw samen met de (forensisch) verpleegkundigen van het CSG.

De handelingen van de forensisch arts richten zich met name op:

– Het sporenonderzoek aan het lichaam

– De beschrijving en duiding van het toegebrachte letsel

– Interpretatie van waargenomen letsel

– Vastleggen van toegebrachte letsel

– Forensisch/medische rapportage

– Handelingen in het kader van zwangerschapspreventie

– HIV en infectieziekten risicotaxatie en draagt dit bij mogelijke HIV besmetting over aan medisch specialist van Erasmus MC/GGD die het beleid bepaalt. Overdracht aan de GGD geschiedt via de CSG casemanager

– Bij <16- slachtoffers:

Beschrijving en behandeling van toegebracht letsel+ zie boven 1e 5 punten.

 

Het centrum voor Sexueel Geweld Rotterdam

Alle Forensisch Medische Onderzoeken voor zedenslachtoffers ouder dan 16 jaar vinden plaats in het Centrum voor Seksueel Geweld bij de GGD op de Schiedamsedijk in Rotterdam. Slachtoffers die korter dan 7 dagen geleden slachtoffer zijn geworden ouder dan 16 jaar zullen hier worden opgevangen, onderzocht en behandeld.

– Slachtoffers onder de 16 jaar worden bij voorkeur behandeld op locatie SEH Erasmus MC.

– Slachtoffers ≥16 jaar, die langer dan 7 dagen geleden seksueel geweld hebben doorgemaakt, worden opgevangen door Crisiscentrum Rotterdam en Centrum voor Dienstverlening.

– Slachtoffers < 16 jaar, die langer dan 7 dagen geleden seksueel geweld hebben doorgemaakt, worden opgevangen door het Goofy team van het EMC.