Dhr. J.H. van der Meer
  • Specialiteit(en):
  • Speciale interesses: Forensisch arts KNMG

Dhr. van der Meer is geregistreerd als forensisch arts KNMG. In aansluiting van zijn werk als forensisch arts bij de regiopolitie Rotterdam Rijnmond is hij één van de initiatiefnemers van FARR. Hij neemt deel aan het overleg van de vakgroep Forensische Geneeskunde van de GGD Nederland. Dhr. van der Meer is ook NODO forensisch arts en WOKFA opgeleid. Voorheen was hij ook werkzaam als huisarts.

CV