Mevr. B. Bekker
  • Specialiteit(en):
  • Speciale interesses: Forensisch arts KNMG

Mevr. Bekker is sinds 1985 werkzaam als forensisch arts. In het verleden werkte zij bij de GGD Zuid Holland-Zuid en sinds 2010 bij de FARR. Zij is arts maatschappij en gezondheid en geregistreerd als forensisch arts KNMG en jeugdarts en WOKFA opgeleid.

CV